Program: CZYSTA RZEKA – JEST PRIORYTETEM

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program maja charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi . Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny , nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów , ale przede wszystkim dzięki działaniom ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne. Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem , celami i funkcjonowaniem. Opisuje obszary które zostaną wsparte dzięki współfinansowaniu projektów.
W ramach realizacji niniejszego projektu CZYSTA RZEKA – GŁÓWNY PRIORYTET, realizowane są dwa przedsięwzięcia infrastrukturalne tj. budowa nowej oczyszczalni ścieków w Żabince o przepustowości do 3000 m3/dobę oraz budowa ponad 4,52 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, na terenie Centrum Gminy Terespol. Opiekę naukową nad projektem sprawować będą pracownicy naukowi z Poleskiego Agrarno-Ekologicznego Instytutu PAN Białorusi.

Znajdź nas

Adres
ul. Słoneczna 7
21-540 Kobylany

Godziny
Poniedziałek—piątek: 7:30–15:30
Sobota & Niedziela: nieczynne

Szukaj

PROGRAM PL-BY-UA