POTENCJAŁ TURYSTYCZNY W POWIECIE ŻABINKOWSKIM

Międzynarodowy konkurs rysunków, fotografii i esejów dla dzieci

Działalność edukacyjna w ramach realizowanego projektu PL-BY-UA „Czysta Rzeka”

W dniu 2 października 2019 roku odbyły się spotkania w Zespole Szkół St. Wł. Reymonta w Małaszewiczach w klasie I „B” Liceum Ogólnokształcącego o profilu Straż Graniczna , oraz w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w klasie 5 „A” na których omawiane były problemy związane z narastającym deficytem wody , racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz sposobów na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych.             Spotkania były realizowane w ramach projekty…

WIZYTA NA BIAŁORUSI POLSKICH PRZEDSTAWICIELI

Od 5 do 7 lutego 2019 roku odbyła się wizyta na Białorusi polskich przedstawicieli Spółki Eko-Bug – partnera w projekcie „Czysta rzeka – jest priorytetem” . Podczas wizyty delegacja zapoznała się ze strukturami gospodarki komunalnej w miejscowości Żabinka . Delegacja odwiedziła szereg obiektów infrastruktury miejskiej, jak również plac budowy, gdzie trwają prace nad budową oczyszczalni ścieków. Zorganizowano również zwiedzanie użyteczności publicznej – oczyszczalnie ścieków i sortownię odpadów w miejscowości Brześć.

WIZYTA BIAŁORUSKIEJ DELEGACJI

W ramach projektu „Czysta rzeka- jest priorytetem” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 , odbyła się wizyta studyjna białoruskiej delegacji w dniach 05-07.12.2018 roku na terenie Gminy Terespol. W skład białoruskiej delegacji wchodzili przedstawiciele KUMPP Żabinka. Podczas wizyty delegacja zapoznała się z organizacją użyteczności publicznej Gminy Terespol – zasadami i metodami oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Koroszczynie , oraz przedstawiono technologię poboru i…

OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: CZYSTA RZEKA – JEST PRIORYTETEM

W dniu 30 października 2018 r. w miejscowości Żabinka na terenie obwodu Brzeskiego Republiki Białorusi, odbyło się pierwsze, robocze spotkanie rozpoczynające realizację projektu CZYSTA RZEKA – GŁÓWNY PRIORYTET w ramach programu WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA        2014-2020 z EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta Żabinka i Gminy Terespol, przedstawiciele beneficjentów projektu tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego „Żabinkowskoje ŻKCh”, firmy        Eko-Bug Spółka z o.o. oraz Poleskiego Agrarno-Ekologicznego Instytutu Państwowej Akademii Nauk Białorusi…

LOGOTYPY

PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY TRANSGRANICZNEJ EIS POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020

Znajdź nas

Adres
ul. Słoneczna 7
21-540 Kobylany

Godziny
Poniedziałek—piątek: 7:30–15:30
Sobota & Niedziela: nieczynne

Szukaj

PROGRAM PL-BY-UA