Działalność edukacyjna w ramach realizowanego projektu PL-BY-UA „Czysta Rzeka”

W dniu 2 października 2019 roku odbyły się spotkania w Zespole Szkół St. Wł. Reymonta w Małaszewiczach w klasie I „B” Liceum Ogólnokształcącego o profilu Straż Graniczna , oraz w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w klasie 5 „A” na których omawiane były problemy związane z narastającym deficytem wody , racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz sposobów na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych.

            Spotkania były realizowane w ramach projekty PL-BY-UA „Czysta rzeka” , w którym jesteśmy partnerem strony białoruskiej w realizacji przedsięwzięcia wykonania oczyszczalni ścieków po stronie Białoruskiej i części kanalizacji po stronie Polskiej.

            Najbardziej aktywni uczniowie byli nagradzani upominkami ufundowanymi przez Gminę Terespol.

Klasa I „B” Liceum Ogólnokształcącego w Małaszewiczach o profilu Straż Graniczna.
Klasa 5 „A” Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.

Dnia 8 października 2019 roku odbyły się trzy spotkania w szkołach: Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach w którym uczestniczyły klasy 6,7,8 oraz w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w  Kobylanach którym brały udział klasy 8 „B” i 8 „A” .

            Uczniowie uczestniczyli w luźnej rozmowie na temat sposobów oszczędzania wody w domach prywatnych oraz uzyskali informację o sytuacji hydrologicznej Polski , która obecnie jest wśród krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej.

Klasy 6,7,8 Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach.
Klasa 8 „B” Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach.
Klasa 8 „A” Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach.

Znajdź nas

Adres
ul. Słoneczna 7
21-540 Kobylany

Godziny
Poniedziałek—piątek: 7:30–15:30
Sobota & Niedziela: nieczynne

Szukaj

PROGRAM PL-BY-UA